Ruumilise keskkonna planeerija kutse omistati kümnele taotlejale

8. novembril 2016 omistas kutsekomisjon taaskord kümnele inimesele ruumilise keskkonna planeerija kutse, tase 7.

Kutseid on väljastatud nüüdseks juba kolmel korral – alates 2015. aasta sügisest. Selle aja jooksul on kutse saanud – lühemaks või pikemaks ajaperioodiks – juba 27 planeerijat. Kutse väljastaja on Eesti Planeerijate Ühing MTÜ.

Värskelt lisandunud kutselised ruumilise keskkonna planeerijad, kes omavad õigust koostada iseseisvalt planeeringuid on Jaanus Aavik, Maila Kuusik, Merle Looring, Tiiu Pärn, Alan Rood, Tiia Zuppur, Janne Tekku, Tiit Toos, Lea Vaher-Lundin ja Liisi Ventsel. Kutse on omistatud viieks aastaks. Lisaks omistati kutse lühendatud kestvusajaga (3 aastat) Viive Jääger’ile.

Planeerimisseaduse kohaselt peab planeeringu koostajaks olema planeerija – asjakohase eriala kõrgharidusega ja piisava töökogemusega või vastava kutsega isik.

Järgmine taotlusvoor ruumilise keskkonna planeerija kutse saamiseks toimub 20. veebruaril 2017. Teave taotluste esitamise korra kohta on Eesti Planeerijate Ühingu kodulehel.