Amsterdamis seati eesmärgid linnade arengule Euroopa Liidus

Rahandusministeeriumi pressiteade 30.05.2016

Riigihalduse minister Arto Aas võttis Amsterdamis koos teiste Euroopa Liidu liikmesriikide ministritega vastu Amsterdami Pakti, millega seati eesmärgid ja konkreetne tegevuskava linnade arengule Euroopa Liidus. Pakti tegevuskavas on välja toodud 12 prioriteetset teemat, millest Eesti on enim huvitatud kolmest: majandusareng, linnaliikuvus ja digitaaltehnoloogiatele üleminek.

Ministrite mitteametlikul kohtumisel ütles Arto Aas, et väljavalitud 12 teemat on Euroopa Liidu linnapiirkondade jaoks olulised ning nendele väljakutsetele tuleb üheskoos lahendusi otsida. „Eestile pakuvad enim huvi digitaaltehnoloogiatele üleminek, pakkumaks elanikele lihtsasti kättesaadavaid ja kvaliteetseid teenuseid, linnaline liikuvus, et lahendada transpordi umbsõlmi ning majanduskeskkonna areng oskuste ja töökohtade arvu suurendamiseks,“ ütles minister Amsterdamis.

Amsterdami Pakti vastuvõtmine ei too liikmesriikidele ja nende linnadele täiendavaid õiguslikke ja rahalisi kohustusi, vaid loob pinnase koostööks konkreetsetel kokkulepitud teemadel. Iga riik ja linn keskendub endale huvipakkuvale valkonnale lähemalt ning teeb koostööd teiste samast teemast huvitatud liikmesriikide ja linnadega.

Üheskoos töötatakse välja poliitikasoovitused valdkonna paremaks õiguslikuks reguleerimiseks ja tõhusamaks rahastamiseks ning pakutakse välja parimad lahendused väljakutsetega toimetulemiseks.

12 teemat, millele liikmesriigid ja linnad ühiselt keskenduvad:

 1. Sisserändajate ja pagulaste integreerimine
 2. Õhu kvaliteet
 3. Vaesus linnapiirkondades
 4. Elamumajandus
 5. Ringmajandus
 6. Töökohad ja oskused kohalikus majanduses
 7. Kliimamuutustega kohanemine (sh keskkonnasõbralikud infrastruktuurilahendused)
 8. Energiatõhusus ja taastuvenergiale üleminek
 9. Maa- ja looduspõhiste lahenduste jätkusuutlik kasutamine
 10. Linnaliikuvus
 11. Digisiire ehk digitaaltehnoloogiatele üleminek
 12. Innovaatilised ja vastutustundlikud riigihanked

Partnerluste poolt koostatud ettepanekud arutatakse läbi Euroopa Liidu liikmesriikide linnaarengu eest vastutavate ametnike ja ministrite kohtumistel. Seejärel esitatakse ettepanekud Euroopa Komisjonile, et arvestada nendega Euroopa Liidu poliitikate väljatöötamisel.

Euroopa linnade arengu ametlik veebileht: http://urbanagenda.nl/

Ametlikud ürituse pildid: https://www.flickr.com/photos/eu2016nl/sets/72157668988429076