Kuritegevuse ennetamine ehitatud keskkonna kujundamise kaudu – CPTED käsiraamat korrakaitsjatele

Politsei- ja Piirivalveameti eestvedamisel läbi viidud rahvusvahelise projekti Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) raames on Eesti, Soome ja Hollandi ekspertide poolt koostatud ja viies keeles välja antud käsiraamat, mis annab soovitusi, kuidas oskusliku planeerimise kaudu elukeskkonda turvalisemaks muuta ja kuritegevust ennetada. Käsiraamatu näol on tegemist praktilise juhendiga linnaplaneerimisprotsessis osalevatele politseinikele ja teistele ametnikele, kes vastutavad turvalise elukeskkonna tagamise eest. Samuti on käsiraamat abiks kõigile neile, kellel on soov politseinikke planeerimisprotsessidesse kaasata.

Raamatust leiab juhised, kuidas ja millal planeeringute koostamisel politseinike poole pöörduda ning ülevaate, mis osas politseinikud täpsemalt aidata saavad. Kokku on kogutud parimad näited nii Eestist kui ka teistest riikidest. Siit leiab soovitusi nii uusarenduste tarvis kui ka selle kohta, kuidas juba olemasolevaid maju ja piirkondi turvalisemaks muuta. Käsiraamatu lisades on toodud kirjeldused ja abivahend turvalise elukeskkonna planeerimise standardi rakendamiseks. Kättesaadavad on ka kursuse materjalid, mis kajastab projekti käigus toimunud koolitusi, kohaanalüüse ja õppekäike.

Valminud materjalid leiab siitsamast portaalilehelt: kuritegevuse ennetamine ehitatud keskkonna kujundamise kaudu.

Turvalise elukeskkonna loomisel on väga oluline kohalik kogukond. Siseministeeriumi toetusel valminud kogukondliku turvalisuse koostööd ning häid näiteid tutvustav juhendmaterjal ning infoleht on PDF versioonidena allalaetavad Linnalabori koduleheküljelt www.linnalabor.ee/turvalisus. Rohkem häid näiteid kohaliku tasandi koostööst leiab veebilehelt www.kohalikkoostoo.ee/et/.