Eesti esimesed kümme planeerija kutset

2015. aasta novembrikuus omistas kutsekomisjon esmakordselt Eestis kümnele inimesele ruumilise keskkonna planeerija kutse, tase 7.

Kutse saajad omavad õigust koostada iseseisvalt planeeringuid. Kutse omistatakse viieks aastaks, misjärel on võimalik seda pikendada.

Kutset väljastab Eesti Planeerijate Ühing MTÜ (http://planeerijad.ee/). Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad lisaks ühingu esindajatele ka kutseala kureeriva ministeeriumi, tööandjate ja töövõtjate, kõrgkoolide ning siduskutsealade esindajad.

10. novembrist 2015 on kutselised ruumilise keskkonna planeerijad Mart Hiob, Ülle Kadak, Heiki Kalberg, Merlin Kalle, Mildred Liinat, Pille Metspalu, Kärt Vabrit ja Jaana Veskimeister. 18. novembrist 2015 on kutselised ruumilise keskkonna planeerijad ka Eleri Kautlenbach ja Karin Raid.

Planeerimisseaduse kohaselt peab planeeringu koostajaks olema asjakohase eriala kõrgharidusega ja piisava töökogemusega või vastava kutsega isik.

Järgmine taotlusvoor on 20. veebruaril 2016. Teave taotluste esitamise korra kohta on Eesti Planeerijate Ühingu kodulehel (http://planeerijad.ee/et/kutse.html).