Teede planeerimine

Planeerimis-ehitusõiguse kodifitseerimise käigus vaadati üle kogu Eesti ruumilise planeerimise ja ehitiste ehitamise süsteem. Selle juures pöörati eriti suurt tähelepanu kõigi erinevate ehitamiste menetluslikule ühtlustamisele. Kui eelnevalt oli tarvis erinevaid ehitisi kavandades tutvuda väga paljude erinevate seadute ja määrustega, siis nüüd on kogu ehitamise teema koondatud ehitusseadustikku. See tähendab, et alates 1. juulist 2015 ei kehti enam teeseadus vaid järgima peab ehitusseadustiku üldosa ja 11. peatükki Tee.

Analüüsi käigus leiti, et planeerimine ja ehitamine toimuvad erinevatel alustel ja natuke erinevate põhimõtete järgi. Seetõttu koondati ehitusseadsutikku küll kõik ehitamisse puutuv, kuid planeerimine käib endiselt planeerimisseaduse järgi.

Planeerimis-ehitusõiguse töögrupi juht Sandra Mikli selgitas uut regulatsiooni Maanteeameti perioodiliselt ilmuvas TeeLehes. Artikli juurde on lisatud ka Maanteeameti planeeringute osakonna juhataja Andres Urmi kommentaar. Aprillis 2015 ilmunud artiklit ja selle kommentaari on võimalik lugeda siit.