Kahaneva planeerimise seminar Valgas

Valga Linnavalitsus, Eesti Planeerijate Ühing ja Rahandusministeerium kutsuvad osalema kahaneva asustuse planeerimise teemalisel seminaril, mis toimub Valgas 12.-13.novembril 2015 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.

Samasisuline seminar korraldati Tallinna Ülikoolis käesoleva aasta maikuus, kus tutvustati erinevate riikide kogemust kahaneva planeerimise valdkonnas. Koostöös Eesti Planeerijate Ühinguga valmisid üldised soovitused, mida tuleks tähele panna ruumilisel planeerimisel kahanevates piirkondades.

Korraldataval seminaril on võimalik lähtuda Valga koostatavast üldplaneeringust, mille kaudu ühena esimestest Eestis püütakse läbimõeldult suunata ruumilist arengut kahanemise tingimustes. Samaaegselt saab teha nii ettepanekuid konkreetsele dokumendile kui kujundada ka riiklikku ruumilise planeerimise praktikat. Sisuks on kahaneva asustusega kaasnevate valukohtade ja võimaluste teadvustamine ning esmaste tegevusplaanide väljapakkumine riiklike ametkondade ja kohalike võtmeisikute koostöös.