Uue planeerimisseaduse teabepäevad

Planeeringute osakond on tutvustanud uut 1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseadust mitmetel teabepäevadel. Kevadel veel Siseministeeriumi koosseisus olles korraldati maakondlikud teabepäevad Tartus 24.04, Võrus 28.04, Rakveres 5.05, Pärnus 12.05 ja Tallinnas 15.05. Teabepäevade ettekannete slaidid on kättesaadavad siin: 2015_kevad_teabepaevad_sim.

Alates 1. septembrist asub planeeringute osakond Rahandusministeeirumi koosseisus. Koolitused on vaadeldavad meie portaali koolituskalendrist. Eelkõige kohalike omavalitsuste planeeringu ja ehituse spetsialistidele suunatud koolitusi korraldavad maavalitsused. Koolitustel keskendutakse detail- ja üldplaneeringute koostamise erisustele võrreldes varem kehtinud seadusega. Vähesel määral puudutatakse ka planeerimise üldisi nõudeid ja põhimõtteid ning seoseid ehitusseadustikuga.