Kuu arhiiv: september 2015

Uue planeerimisseaduse teabepäevad

Planeeringute osakond on tutvustanud uut 1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseadust mitmetel teabepäevadel. Kevadel veel Siseministeeriumi koosseisus olles korraldati maakondlikud teabepäevad Tartus 24.04, Võrus 28.04, Rakveres 5.05, Pärnus 12.05 ja Tallinnas 15.05. Teabepäevade ettekannete slaidid on kättesaadavad siin: 2015_kevad_teabepaevad_sim. Alates 1. septembrist asub planeeringute osakond Rahandusministeeirumi koosseisus. Koolitused on vaadeldavad meie portaali koolituskalendrist. Eelkõige kohalike omavalitsuste […]

Mis kaasneb uue planeerimisseadusega?

Artikkel ilmunud ajalehes Regi. Autor Külli Siim. Uus seadus jõustus ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses märgitud ajal ehk 1. juulil 2015, mille koostamine kestis ligi kaheksa aastat. Vaatamata esialgsetele radikaalsematele muudatusettepanekutele jäid uues seaduses peamised planeeringute liigid ning menetlusetapid just huvigruppide arvamustele tuginedes samaks. Uue seaduse koostamise eesmärgiks oli planeerimisõiguse põhimõtete ja menetluse senisest selgem […]

1. juulil 2015 hakkas kehtima uus planeerimisseadus

Uus planeerimisseadus on kõige lihtsamini kätte saadav Riigi Teataja koduleheküljelt, kus on võimalik näha ka kõiki seadusesse tehtud muudatusi. Lisaks planeerimisseadusele on mõnedel juhtudel vajalik tutvuda ka rakendamise seaduse ja ehitusseadustikuga. Pooleliolevate planeeringute menetluses järgitakse kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseadust. Kuid alati ei piisa sellest, et loen seaduse sõnastust. Tihti on tarvis teada, miks mingi säte on kirja saanud ja mida täpsemalt selle […]